Informatie

Handige informatie voor tijdens het toernooi

Elftalbegeleiding

Tijdens het toernooi hebben de elftallen van de deelnemende clubs een persoonlijke begeleider die het elftal bij aankomst zal ontvangen en gedurende het toernooi als aanspreekpunt dient. De elftallen dienen om 09.30 uur op het hoofdveld aan te treden voor de opening.

Bij aankomst staat de kleedkamerindeling vermeld op het beeldscherm in de gang van de kleedkamers. Verder zijn er diverse vrijwilligers op het sportpark, die u kunt herkennen aan het toernooi-shirt. Voor vragen en op- of aanmerkingen kunt u deze vrijwilligers aanspreken.

Zij zullen hun uiterste best doen uw vragen te beantwoorden. Het wedstrijdsecretariaat bevindt zich boven de tribune.

EHBO / Verzorging

De verzorgingsruimte bevindt zich in de kleedkameraccomodatie en is gedurende het gehele toernooi bemand. Tevens zijn gedurende het toernooi voldoende EHBO’ers aanwezig op het terrein. Gedurende het toernooi is er permanent een auto met bestuurder stand-by om, indien noodzakelijk, direct vervoer naar een arts cq. ziekenhuis mogelijk te maken.

Sanitair

In het kantinegebouw zijn aparte sanitairruimtes. Tevens zijn er op het park diverse sanitairvoorzieningen getroffen.

Catering/Kantine

Tijdens het toernooi zal er aan de elftallen en hun leiders/trainers een lunchpakket worden aangeboden. De hoofdbestuurskamer is gereserveerd voor de scheidsrechters waar voor koffie, thee en lunch zal worden gezorgd.

Sponsoren die een elftal hebben geadopteerd kunnen hun consumptiebonnen afhalen bij het wedstrijdsecretariaat, boven de hoofdtribune. Trainers en begeleiders van de deelnemende verenigingen zijn uitgenodigd elkaar in de VIP room te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.

Tijdens het toernooi zal de keuken van RSC Alliance geopend zijn. Er is een horecaplein ingericht waar voldoende catering aanwezig is voor de bezoekers.

Houd het sportpark schoon!

Op het sportpark is voorzien in voldoende afvalbakken en afvalzakken. Wij hopen dat al onze gasten/bezoekers mee willen helpen het sportpark tijdens deze toernooidagen netjes te houden door al het afval in de daarvoor bestemde bakken of zakken te deponeren.

Parkeren

Op het Alliance-parkeerterrein kan tijdens het toernooi uitsluitend worden geparkeerd door de scheidsrechters en medewerkers van RSC Alliance en NAC Breda. Er is voldoende parkeergelegenheid op parkeerplaats: ’t Zand 10, 4707 VX Roosendaal. Dit is op loopafstand van het sportpark. Er zijn verkeersregelaars aanwezig om het verkeer rondom het sportpark in veilige banen te leiden. Wellicht dat u uw auto iets verder weg van het sportpark moet zetten. Wij hopen op uw medewerking.