Deze website maakt gebruik van cookies die worden geplaatst door Google Analytics. Via de instellingen van de browser is het mogelijk deze uit te schakelen als je hier geen gebruik van wilt maken. Lees meer in onze cookieverklaring.

Ok.

Algemene informatie

Elftalbegeleiding

Tijdens het toernooi hebben de elftallen van de deelnemende clubs een persoonlijke begeleider die het elftal bij aankomst zal ontvangen en gedurende het toernooi als aanspreekpunt dient. De elftallen dienen om 09.30 uur op het hoofdveld aan te treden voor de opening. 

Bij aankomst staat de kleedkamerindeling vermeld op het beeldscherm in de gang van de kleedkamers. Verder zijn er diverse vrijwilligers op het sportpark, die u kunt herkennen aan het toernooi-shirt. Voor vragen en op- of aanmerkingen kunt u deze vrijwilligers aanspreken. 

Zij zullen hun uiterste best doen uw vragen te beantwoorden. Het wedstrijdsecretariaat bevindt zich boven de tribune.
 

EHBO / Verzorging

De verzorgingsruimte bevindt zich in de kleedkameraccommodatie en is gedurende het gehele toernooi bemand. Tevens zijn gedurende het toernooi voldoende EHBO’ers aanwezig op het terrein. 

Sanitair

In het kantinegebouw zijn aparte sanitair-ruimtes. Tevens zijn er op het sportpark extra sanitair-voorzieningen getroffen.
 

Horeca

Trainers en begeleiders van de deelnemende verenigingen worden uitgenodigd om in de VIP-room (boven de tribune) een kopje koffie of thee te drinken.

Tijdens het toernooi is de keuken van RSC Alliance geopend. Er is een horecaplein ingericht waar voldoende catering aanwezig is voor de bezoekers. 
 

Houd het sportpark schoon!

Op het sportpark is voorzien in voldoende afvalbakken en vuilcontainers. Wij hopen dat al onze gasten/bezoekers mee willen helpen het sportpark tijdens deze toernooidagen netjes te houden door al het afval in de daarvoor bestemde bakken of zakken te deponeren.